TiliPetra Oy – tilitoimistopalvelut 

Soita ja pyydä tarjous

Tilitoimistopalvelut ovat tarpeellisia, ja ulkoistettuna ne tukevat yrityksen ydintoimintaa. Yritystoiminta vaatii kirjanpitoa, palkanlaskentaa sekä tilinpäätöksestä ja verotuksesta huolehtimista. Taloushallinnon tehtävät on hyvä keskittää osaaville ammattilaisille. TiliPetra Oy ohjaa toiminimiä ja osakeyhtiöitä ottaen huomioon kunkin asiakkaan ja toimialan yksilölliset tarpeet. Luotettava, taitava taloushallinnon osaaja on yrityksesi valttikortti.

Kirjanpito

Kirjanpitopalvelut mitoitetaan asiakkaan mukaan ajantasaiset säädökset huomioiden. Raportointi suoritetaan sähköisesti Finago Procountor ohjelmalla, paperisesti tai näiden yhdistelmällä. Tositteiden kerääminen, järjestäminen ja rekisteröinti on vaivatonta. Lisäksi saat tarkat laskelmat yrityksesi tuotoista, kuluista ja omaisuudesta. Kirjanpito on yritystoiminnan pakollisia kulmakiviä, ja oikein tehtynä se tuottaa yrityksen johdolle tärkeää tietoa. 


Toiminimen kirjanpitoakaan ei tulisi ottaa omille hartaille. Kirjanpitoon kuluva aika on poissa omasta tuntilaskutuksesta. Yksityisyrittäjän on parempi keskittyä toimintaan, jossa oma työpanos tuottaa eniten.

TiliPetra Oy hoitaa puolestasi muun muassa seuraavat aika-ansat:


  • prosenttilaskut
  • alv-lomakkeiden täyttö
  • kirjanpitoaineiston säilytys 
  • hankintojen verovähennysprosentit
  • matkakulut ja kilometrikorvaukset

Säästä ohjelmistojen ja menetelmien opetteluun kuluva aika – jätä lakipykälien ja määräyksien velvollisuudet ammattilaisille.

Punainen 150€ / kk

 

Kuukausikirjanpito 

(1-30 tositetta)

Neuvonta (1h/kk)

Ilmoitukset verohallinnolle

Arvonlisäverolaskenta

Sähköinen raportointi

Tuloveroilmoitus

Oranssi

300€ / kk

 

Kuukausikirjanpito 

(31-100 tositetta)

Neuvonta (1h/kk)

Ilmoitukset verohallinnolle

Arvonlisäverolaskenta

Sähköinen raportointi

Tuloveroilmoitus

Keltainen

500€ / kk

 

Kuukausikirjanpito

(101-250 tositetta)

Neuvonta (1,5h/kk)
Ilmoitukset verohallinnolle
Arvonlisäverolaskenta

Sähköinen raportointi

Tilinpäätös

Tuloveroilmoitus

 

 

 

Vihreä 

650€ / kk

 

Kuukausikirjanpito (251-400 tositetta)

Neuvonta (1,5h/kk)
Ilmoitukset verohallinnolle
Arvonlisäverolaskent

Sähköinen raportointi

Tilinpäätös

Tuloveroilmoitus.

Sininen

 950€ / kk

 

Kuukausikirjanpito (401-600 tositetta)
Neuvonta (2h/kk)
Ilmoitukset verohallinnolle
Arvonlisäverolaskenta
Sähköinen raportointi
Tilinpäätös
Tuloveroilmoitus
Tulosseuranta

Violetti

1600€ / kk

 

Kuukausikirjanpito (601-800 tositetta)
Neuvonta (2h/kk)
Ilmoitukset verohallinnolle
Arvonlisäverolaskenta
Sähköinen raportointi
Tilinpäätös
Tuloveroilmoitus
Tulosseuranta

 

Huom! Yli 800 tositetta, pyydä tarjous. 

Palkan-laskenta 

22€/palkka

 

Palvelu sisältää:


Palkkojen laskenta
Palkkalaskelmien lähetys
Tulorekisteri-ilmoitukset
Maksukieltojen hoitaminen

 

 

 

 

Muut palvelut 

66€ / h 

 

Tällaisia palveluja ovat mm. erikseen sovittavat selvitystyöt, verottajan selvityspyyntöihin vastaaminen ja rästikirjanpidot.

 

Huom! Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 

Palkanlaskenta

Yrityksen kasvaessa uusien työntekijöiden palkkaaminen tulee ajankohtaiseksi. Tilitoimisto vastaa työehtosopimuksista ja niihin liittyvästä neuvonnasta, tarpeellisista viranomaisilmoituksista ja toimittaa palkkatodistukset ajallaan. Palkanlaskenta ja kirjanpito kulkevat käsi kädessä, sillä sähköistettyjen palveluiden ansiosta palkkatapahtumat siirretään automaattisesti kirjanpitoon ja maksatukseen. 


Palkanlaskentaan kuuluvat poissaolo- ja lomatietojen käsittely ja raportointi ja palkka-aineistojen arkistointi. Huolehdi henkilökunnastasi optimaalisilla palkanlaskennan käytännöillä ja järjestelmillä. Kerätyn tiedon avulla voit kehittää palkanlaskentaprosessin tehokkuutta.

Tilinpäätös

Suomen kirjanpitolaki vaatii yritystoiminnan harjoittajia laatimaan tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman sekä taloudellisen aseman paljastavan taseen liitetietoineen säännöllisin väliajoin. Suuremmilta yrityksiltä pyydetään lisäksi rahoituslaskelma ja toimintakertomus. On lainvastaista jättää ilmoittamatta esitettäväksi määrättyä tietoa. 


TiliPetra Oy muodostaa tilinpäätöksestä kokonaisuuden, joka täyttää lain määrittämät muodollisuudet. Tilinpäätöksessä huomioidaan voimassaolevat kirjanpitolait ja -asetukset, verokohteluun vaikuttavat säädökset ja osakeyhtiöiden tapauksessa myös osakeyhtiölaki. Tilinpäätös on julkista tietoa, jota asiakkaasi, alihankkijasi ja kilpailijasi voivat käyttää. Ulkoistamalla taloushallinnonpalvelut huolehdit, että tilinpäätösanalyysisi on moitteeton.

Pyydä tarjous

Verotus

Yksikään nuhteeton yritys tai toiminimi ei voi välttää veronmaksua. Verotus ei kuitenkaan pidä sisällään ainoastaan maksujen hoitoa. TiliPetra Oy:n veroneuvonta selvittää, mihin vähennyksiin olet oikeutettu ja tekee veroilmoitukset puolestasi. Valitse aisapariksesi taloushallinnon erityisosaaja Keravalta.